Jangan Lewatkan Membaca Doa Yasin Setiap Kali Anda Selesai Membaca Surat Yasin Di Alquran

10 Keutamaan Surat Yasin, dari Mendapatkan Pahala Berlipat Hingga Diampuni  Dosanya, Masya Allah! | Orami

Surat Yasin yang merupakan surat ke 36 dalam alquran yang memiliki 83 ayat ini ternyata menyimpan banyak sekali kemuliaan didalamnya. Bahkan saking mulianya surat ini sampai – sampai disebut bahwa surat Yasin ini merupakan jantungnya alquran. Bahkan disebutkan juga bahwa barangsiapa yang membaca surat Yasin maka sama saja ia telah membaca sepuluh kali Alquran.

Itulah mengapa umat muslim sangat dianjurkan untuk membaca surat Yasin setiap harinya minimal 1x dalam sehari setelah melaksanakan sholat magrib terutama di hari jumat. Dengan membaca surat Yasin ini maka orang tersebut bisa memperoleh banyak sekali keutamaan dari Allah SWT, salah satunya yaitu orang tersebut bisa mendapat ampunan dan juga keberkahan dari Allah SWT.

Jadi selain pahala besar yang bisa kita dapatkan dari membaca surat Yasin ini ternyata masih banyak lagi keutamaan lainnya yang bisa didapatkan. Tak berhenti sampai disitu, jika anda ingin lebih mendapatkan banyak pahala maka anda bisa menambahkannya dengan membaca doa Yasin setelah anda selesai membaca surat Yasin tersebut. Berikut doa Yasin yang bisa anda bacakan selepas membaca surat Yasin.

“Allahumma inna nastahfidzhuka wa nastaudi’uka diinana wa anfusanaa wa ahlanaa wa aulaadanaa wa amwaalanaa wa kulla syai’in a’thaitanaa.

Allahummaj’alnaa wa iyyaa hum fii kanafika wa amaanika wa jiwaarika wa ‘iyaadzika min kulli syaithaanim mariid wa jabbaarin’ aniid wa dzii ‘ainin wa dzii baghyin wa min syarri kulli dzii syarrin innaka ‘alaa kulli syai’in qadiir.

Allahumma jamilnaa bil’aafiyati was salaaati wa haqqiqnaa bit taqwaa wal istiqaamati wa a’idznaa min muujibaatin nadaamati innaka samii’ud du’aa’i.

Allahummaghfirlanaa wa li waalidiina wa li aulaadinaa wa li masyaa-yikhinaa wa li ikhwaaniaa fiddiini wa li ashhaabinaa wa ahbaabinaa wa liman ahabbanaa fiika wa liman ahsana ilainaa wa lil mukminiina wal mukminaati wal musliminiina wal muslimaati ya rabbal ‘aalamiin.

Wasalallahumma ala abdika warasulika saiyadinaa wamaulanaa muhammadin wa ala lihi wasabihi wasallam. war zuqna kamalal mutaba’ati lahu dhohiron wa bathinan fi ‘afiyatin wa salamatin birohmatika ya arhamar rohimina.

Artinya : “Ya Allah, sesungguhnya kami mohon pemeliharaan-Mu dan kami menyerahkan kepada-Mu agama kami, diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, harta-harta kami dan segala yang telah Engkau berikan kepada kami.

Ya Allah, jadikanlah kami dan juga mereka berada di dalam pemeliharaan-Mu, keamanan-Mu dan perlindungan-Mu dari setiap gangguan syetan pendurhaka, orang-orang takabur yang keras kepala, orang yang mempunyai pandangan jahat, kezaliman dan daripada kejahatan setiap orang yang mempunyai kejahatan. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

Ya Allah, perindahkanlah kami dengan keselamatan dan kesejahteraan. Karuniakanlah kepada kami ketakwaan dan istiqomah. Lindungilah kami dari perkara-perkara yang menyebabkan kami mendapat penyesalan. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar sesuatu doa.

Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, anak-anak kami, guru-guru kami, saudara-saudara seagama kami, sahabat-sahabat karib kami, orang-orang yang mencintai kami karena Engkau, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, dari kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, wahai Tuhan yang mengatur alam semesta.

Ya Allah, curahkanlah rahmat dan keselamatan kepada hamba-Mu dan utusan-Mu, junjungan kami dan tuan kami Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Karuniakanlah kepada kami kesempurnaan mengikuti ajarannya, secara dhahir dan batin, di dalam kesejahteraan dan keselamatan dengan kasih sayang-Mu, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih sebaik-baik yang mengasihi.”

Categories: